Nyheter

I den forskningsproposition som högskole- och forskningsminister Helen Hellmark Knutsson presenterat gläds Lighthouse åt bland annat ambitionen att

Vad kan vi vänta oss av framtiden och smarta fartyg? Och hur ska Sverige behålla sin plats i framkanten av sjöfartens utveckling?

På somrarna välkomnar Linnéuniversitet studenter från hela världen till sin sommarakademi.

Nu tas nästa steg mot en svensk satsning på smarta fartyg.

Lightouse har nu en app för våra seminarium, med program, talare och annan nyttig information.

Över 50% av världens befolkning lever i storstäder och andelen ökar, något som ställer stora krav på våra transportsystem.

Det finns hundratals förlista fartyg längs den svenska kusten, fartyg som beskrivs som tickande miljöbomber.

Under senaste året har en stor del av den maritima sektorn, under Sjöfartsforums ledning, arbetat med en maritim åtgärdsplan.

Energimyndighetens tidning Energivärlden har ägnat en stor del av sitt senaste nummer åt den maritima sektorn.

Två olika forskningsprojekt med fokus på sjöfarten har beviljats stöd från Vinnova.

Med hjälp av en annan ruttplanering skulle känsliga områden i Östersjön kunna skyddas bättre.

FN:s sjöfartsorganisation (IMO) har beslutat om att införa ett obligatoriskt datainsamlingssystem för rapportering av bränsleförbrukning och koldio

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har enats om att begränsa utsläppen av kväveoxider (NOx) från fartygsavgaser i Östersjön, något som fö

Source: 
HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission)