Nyheter

Energimyndigheten utlyser 45 miljoner kronor inom programmet Energieffektivisering i transportsektorn.

Att få tillräckligt med sömn är en utmaning för många människor.

Lägre hastigheter för ett fartyg innebär att mindre mängd bränsle förbrukas och att miljöpåverkan blir mindre.

Svenska regeringen har tillsatt en utredning för att ta reda på om Sverige bör tillträda Rotterdamreglerna.

Den 34:e upplagan av Transportforum bjöd på 94 olika vetenskapliga sessioner som täckte alla transportslag.

Olaf Merk, sjöfartsexpert på International Transport Forum, OECD, anser att den maritima infrastrukturen i Sverige måste uppgraderas.

31 januari är sista ansökningsdag till Lighthouse traineeprogram, läs nedan om tidigare traineers erfarenheter och råd till dig som önskar söka.

Ingen människa omkom inom svensk yrkesjöfart under 2016. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Trafikverket ska satsa minst 55 miljoner kronor på forskning och innovation inom sjöfartsområdet under 2017.

Zero Vision Tool har blivit medlemmar i FN:s nätverk Global Compact.

Source: 
ZVT / Sjöfartstidningen

Det finns förutsättningar för att transportera mer gods med sjöfart i Sverige.