Nyheter

SMTF, Svenskt marintekniskt forum, närmar sig 100 medlemsföretag och är på väg att gå in i det statliga forskningsinstitutet RISE för att kunna for

Svenskt Marintekniskt Forum föreslås bli ett nätverk inom statliga forskningsinstitutet RISE.

Den 9 februari arrangerade CLOSER och Lighthouse, tillsammans med projekten EMMA och NÖKS, en seminariedag om regionala och lokala vattenvägar på N

Den 7 mars visar bolaget Avatar Logistics hur man skulle kunna frakta containrar längs Göta Älv istället för på väg mellan Göteborg och Vänersborg.

Regeringen har gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) fortsatt uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om sjö- och luft

Rikard Engström blir ny vd för redareföreningen Svensk Sjöfart.

Det fyraåriga forskningsprogrammet Reskill på Linköpings Universitet ska resultera i bättre och effektivare utbildning för lotsar och flygledare. 

Source: 
Sjöfartstidningen

Transportsystemet behöver utvecklas för både gods och passagerare.

Här kan du se seminariet: Regionala och lokala vattenvägar – har Sverige flyt? Seminariet är uppdelat i tre olika videofiler.