Nyheter

Stena Teknik, Floatel, Transportstyrelsen, TTS Marine AB, SSPA och Alfa Laval tar alla ett stort ansvar för framtidens sjöfart och deltar i Ligthou

Läroboken Logistikrätt, skriven av Göran Stöth, lärare på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet, har kommit i en ny uppdaterad upplaga.

Regeringen beslutade i dag att ge Trafikanalys i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys av Sjöfarsverkets föreslagna ändringar i farledsavgifter

Just nu pågår arbetet med att ta fram underlag till en vägledning för skrovrengöring.

Forskare vid KTH har fått ett anslag om 100 miljoner kronor för att utveckla nästa generations undervattensrobotar.

Under två veckor fraktar projektet DenCity gods och avfall på Göteborgs vattenvägar. Ett projekt som visar på vattenvägens möjligheter.

Västra Götalandsregionen uppmanar forskare att skicka in forskningförslag till programmet Mobility for Regional Excellence, MoRE2020.