Nyheter

”Sverige är beroende av sjöfarten och vattnet är vägen” skrev moderata riksdagspolitikerna Hans Rothenberg efter att han och övriga politiker i den

Naturvårdsverket bjuder in organisationer, enskilda forskare eller forskargrupper att komma med ansökningar i storleksordningen på totalt 2-6 miljo

Nor-Shipping är i full gång och redan första dagen hölls ett svenskt seminarium om hållbarhet och innovativa lösningar inom sjöfarten där Lighthous

Source: 
Sjöfartstidningen

Carolina Kihlström som under flera år jobbat på Lighthouse som koordinator går nu vidare till andra arbetsuppgifter inom den maritima sektorn.

På den stora sjöfartsmässan Nor-Shipping Fair i Oslo, står Lighthouse som moderator för en av sessionerna, "Sweden - frontrunners in sustainability

I mitten av maj besökte Isabella Lövin, vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, samt Karolina Skog, mi

Till år 2030 ska växthusgasutsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent för att sektorn senast år 2045 ska vara helt klimatneutral.

Den 7-8 juni håller KTH sina årliga Marinteknikdagar med studentkonferens, företagsmässa och mingel.

Det ska bli enklare att registrera mindre skepp och lättare att föra över skepp som köpts i utlandet.

Shipping and the environment är en internationell konferens om sjöfarts miljöpåverkan och dess betydelse inom politik, havsplanering och sjöfartsse

Ute till havs får fartygens besättningar ofta lita till sig själva för att lösa de problem som uppstår.

Ports and Port-Cities – Post 2030 är en internationell konferens med Lighthouse som medarrangör som kommer sätta ljuset på de utmaningar och möjlig

Den maritima näringen skapar nya företag och jobb!

Från den 1 maj har Chalmers institution för Sjöfart och marin teknik slagits samman med institutionen för Tillämpad mekanik. Den nya institutionen

Regeringen har utsett Ove Eriksson till tillförordnad generaldirektör och chef för Sjöfartsverket.