Nyheter

Finska Trafiksäkerhetsverket, finska Trafikverket, svenska Sjöfartsverket tillsammans med svenska Trafikverket bjuder in forskningsinstitutioner oc

Regeringen har beslutat att ställa sig bakom de tidigare beslutade reglerna inom FN:s sjöfartsorganisation IMO för att höja den globala säkerhetsst

Norden kan ta täten för att nå en mer koldioxidsnål sjöfart.

Världens transportbehov väntas fördubblas till år 2050 och det ställer stora krav på sjöfarten som står för uppskattningsvis 90% av godstransporter

Maritima näringar, det vill säga branscher som påverkar och är beroende av hav och kustmiljö, omsätter varje år 160 miljarder kronor i Sverige.

Från och med 2018 ska fartyg över 5 000 GT (gross ton) som rör sig i vattnen runt EU redovisa CO2-utsläpp och transportarbete.

Peace Boat är en av Japans största civilsamhällesorganisationer och bedriver sin verksamhet på ett fartyg som seglar jorden runt och förespråkar Ag

Den 15 juni öppnar Tillväxtverket utlysning 2017:2 inom det västsvenska strukturfondsprogrammet (ERUF) och stänger mitten av september.

In order to reach the national target of fossile free transport by 2030, emission reduction in the transport sector needs to accelerate on a techni

Visserligen blickar vi framåt men för den som är nyfiken på vad Lighthouse sysslade med förra året finns nu vår årsrapport för 2016 att läsa. 

Trafikanalys har publicerat sin utredning om ett svenskt Eco-bonussystem för att flytta över godstransporter från väg till sjöfart.

Source: 
Sjöfartstidningen

Efter en rekryteringsperiod under vinterhalvåret har fem postdoktorer blivit anställda inom Lighthouse postdoktorprogram.