Nyheter

Att främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart är ett av målen med Trafikverkets förslag till nationell trafikslag

Det var fullsatt när Lighthouse och Maritima klustret i Västsverige arrangerade seminaret Fartyg på el - en kraft att räkna med?

Den 6-8 november 2017 hålls konferensen Ports and Port-Cities – Post 2030 i Malmö.

Ungefär en gång per månad kommer Lighthouse presentera en forskare i den maritima sektorn.

Chalmers institution Mekanik och maritima vetenskaper toppar listan när sjöfartssajten Fathom News listar världens nyckeluniversitet kring maritim

Alexandra Bakosch är ny koordinator på Lighthouse sedan den 14 augusti.

För att minska utsläppen av kväve från sjöfarten har IMO beslutat att Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen ska bli så kallade kvävekontrollområ

Source: 
Sjöfartstidningen