Nyheter

Matavfall är ett globalt problem, cirka 1/3 av allt livsmedel som produceras för människor kastas bort.

EU:s transportkommissionär Violeta Bulc gav nyligen sin vision av framtiden för autonom sjöfart.

Foto: Kasper Dudzik / Trafikverket

Trafikverkets färjerederi har startat omställningen till fossilfri färjedrift.

Hur skyddar man våra känsliga marina miljöer och samtidigt ser till behovet av sjöfart?

Regeringen vill satsa 50 miljoner per år i tre år på ett nytt tillfälligt system som syftar till att minska utsläppen genom att förflytta transport

Source: 
Svensk Sjöfart

Från kontoret i San Diego, Kalifornien fjärrstyrde Wärtsilä offshorefartyget Highland Chieftain i Nordsjön. Under fyra timmar i augusti navigerade

Lighthouse förstudie Dynamisk dimensionering har lett till ett samarbetsprojekt mellan SSPA (projektledare), Chalmers, KTH och Stena, som Trafikver

På ett sjöfartsseminarium i europeiska parlamentet delgav EU-kommissionären Violeta Bulc, ansvarig för transportfrågor, sin syn på framtidens auton

I oktober publiceras de sista utlysningarna för perioden 2018–2020 i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.