Nyheter

Sverige är det land i Norden som satsar minst på forskning och innovation inom sjöfartssektorn.

Foto: Shutterstock.com

Det finns ett behov av att förbättra de hållbarhetsindex för sjöfarten som finns idag.

Foto: Göteborgs Hamn

Den långvariga konflikten i APM Terminals containerterminal i Göteborg har lett till att volymerna i containerflödet är de lägsta sedan 2001.

Fartyg byggda 2013 och framåt måste uppfylla FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO:s krav på energieffektivitet EEDI, Energy Efficiency Des

Med anledning av Dan Sten Olssons 70-årsdag utlyser Svensk Sjöfart uppsatstävlingen, "Färjesjöfartens framtida betydelse för Sverige".

Vid  konferensen om vårt hav (Our Oean 2017) som EU stod värd för i Malta (5–6 oktober) har Europeiska unionen åtagit sig att genomföra 36 konkreta

Foto: Shutterstock.com

Hydrodynamisk förbättring är en av grundpelarna för att möjliggöra en mer energieffektiv sjöfart.  Detta kräver att metoderna och verktygen för hyd