Nyheter

Om överflyttning av gods från väg till sjö ska få fart krävs bland annat att kunskapen om intermodala närsjöfartslösningar förbättras och att samve

Roro-sjöfarten är en liten andel av den totala sjöfarten men det är en sjöfartssektor som andas optimism.

Lighthouse förstudie ”För förbättrade metoder för prestandaprognostisering av fartyg” har lett till ett projekt hos SSPA som Vinnova finansierar me

Välkommen till en dag med målsättning att höja kunskapen om RoRo-sjöfartens betydelse och potential för ett hållbart och effektivt transportsystem

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Som ett svar på en riksdagsfråga skriver Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, att Vinnova har medel för

VTI och Göteborgs universitet har fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att min

Follow Lighthouse Workshop 2017 here. This year we welcome John Holmberg, professor of Physical Resource Theory and he also holds Sweden's first UN

Lighthouse rapport om nordisk sjöfartsforskning och innovation leder till frågor i riksdagen.

Trafikverket satsar upp till 480 miljoner kronor under de närmaste tolv åren på forskning inom området fossilfria godstransporter.