Nyheter

9 februari är sista ansökningsdag för 2018 års första ansökningsomgång till Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Havet är en förutsättning för livet på jorden, men trots det vet vi mer om ytan på planeter som Mars och Venus än hur havsbotten ser ut.

Det är långt ifrån självklart hur blivande sjökapteners färdigheter utvecklas i utbildningens uppbyggda miljöer och hur den simulerade verkligheten

Med 86 olika parallella sessioner lockade Transportforum över 1600 deltagare från hela transport-Sverige.

Foto: Shutterstock.com

Rolls Royce AB är ett nytt företag i Lighthouse traineeprogram och blir därmed ytterligare en maritim arbetsplats för deltagarna i Lighthouse train

Foto:Shutterstock.com

I regeringens regleringsbrev till Trafikverket är anslagen för sjöfartsforskning kvar på samma nivå som tidigare år, 55 miljoner kronor.