Nyheter

EU-kommissionen överväger att genomföra en Horizon 2020-innovationstävling för ett befintligt oceangående fartyg som seglar jorden runt (eller mots

Foto: Trafikverket / Kasper Dudzik

Regeringen har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för en omställning till fossilfrihet för statligt ägda fartyg

Photo: Shutterstock

Skärgårdsredarna lanserar idag en ny teoretisk utbildning i grundläggande säkerhet via e-learning.

Att sjöfarten går mot att vara allt mer digitaliserad och autonom är det knappast någon som ifrågasätter.

Svenskt Marintekniskt Forum med Lighthouse som medarrangör bjuder in till ett digitaliseringsseminarium på Båtmässan i Göteborg.