Nyheter

Sverige har ambitionen att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030, och har sedan 1 januari 2018 ett nytt långsiktigt klimatmål som innebär att de

Photo: Lighthouse

Föreningen Svensk Sjöfart, ABB Sverige AB, ABB Marine Oy, Stena Rederi AB, forskningsinstitutet RISE och batteriföretaget Northvolt har beslutat si

Den svenska sjöfartens klimatomställning ligger i framkant jämfört med andra sjöfartsnationer.

Vilka olika faktorer påverkar de statliga transportinvesteringarna?

Stena Line har tagit nästa steg i projektet att driva Stena Jutlandicas bogtrustrar med el.

Photo: Shutterstock

Energimyndigheten utlyser cirka 45 miljoner kronor inom det nya forsknings- och innovationsprogrammet Transporteffektivt samhälle.