Nyheter

Vilka är resultaten och erfarenheter från metanolprojektet GreenPilot och hur kan resultaten gynnan annan sjöfart?

Möt den maritima forskaren. Ivan Stenius är biträdande lektor på farkost och flygteknik, KTH.

Photo: IMO

Efter förhandlingar i IMO:s miljökommittémöte MEPC 72 har över 170 medlemsländer enats om att sjöfartens CO2-utsläpp ska halveras till år 2050.

Grov sjö och höga hastigheter kräver mycket av de människor som är ombord högpresterande marina fartyg, HPMC. (High Performance Marine Craft).

Energimyndigheten startar ett 6-årigt sjöfartsprogram med 83 miljoner kronor i potten.

EU har beslutat om ett system för övervakning, rapportering och verifiering (MRV) av utsläpp av koldioxid från fartyg i Europa från och med 2018.