Nyheter

2 juli – 5 juli har sjöfarten som vanligt under Almedalsveckan gått samman och kommer att ordna 20-talet seminarier och mingel under det gemensamma

Emil Andersson och Erik Lengyel är Lighthouse två nya traineer som efter sommaren kommer att få chansen att jobba på flera olika maritima företag o

Under tio års tid satsar Trafikverket 100 miljoner kronor på forskning om hållbar och fossilfri sjöfart.

Energimyndigheten bjuder in till informationsmöten om det nya sjöfartsprogrammet. 29 maj i Stockholm och 30 maj i Göteborg.

Photo: Shutterstock

Energimyndigheten utlyser ca 41 miljoner kronor inom programmet Medfinansiering EU-projekt.

Aldrig tidigare har Stiftelsens Sveriges Sjömanshus delat ut så många belöningar under en belöningshögtid.

Energimyndigheten utlyser cirka 15 miljoner kronor för forsknings-, innovations- och demonstrationsprojekt som ska bidra till utvecklingen av ett h

I april, presenterade Victor Fernando Placido da Conceicao, Chalmers, sin lic-avhandling

Välkommen till den sjunde i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transport- och logistikforskning.

Sedan början av april jobbar Helena Strand deltid som koordinator på Lighthouse.