Nyheter

På torsdagen presenterades den första nationella godstransportstrategin som bland annat innehåller en nationell samordnare för inrikes sjöfart och

Nu har VTI öppnat för inlämning av abstract (konferensbidrag) till Transportforum 2019 som genomförs 9–10 januari.

Source: 
VTI

Havs- och vattenmyndigheten utlyser 1 miljon kronor för att ta fram idéförslag hur vi kan skapa värdenätverk som levererar innovation. Innovationer

Source: 
Havs och vattenmyndigheten

How can energy efficiency contribute to a stronger and more sustainable shipping sector?

Lighthouse programkommitté

Lighthouse programkommitté har initierat två nya förstudier som ska genomföras under året.

Nu har du en utmärkt chans att jobba för en mer hållbar sjöfart.