Nyheter

Finska Trafiksäkerhetsverket, finska Trafikverket, svenska Sjöfartsverket tillsammans med svenska Trafikverket bjuder in forskningsinstitutioner oc

Lighthouse eget seminarium i Almedalen handlade om framtidens sjöfartsbränslen och lockade mellan 40 och 50 åhörare till tältet på den Maritima Möt

Mer forsknings- och utvecklingsmedel till sjöfarten, stärkta maritima kluster och ett delat ansvar mellan näring och samhälle för den maritima fors

Var finns affärsmodellen för att använda biobaserade bränslen inom sjöfarten?

För första gången är sjöfarten överens internationellt om att minska sina växthusgasutsläpp.

Under Almedalsveckan samlas maritima aktörer på den Maritima Mötesplatsen.