Nyheter

Foto:Shutterstock.com

I arbetet med den maritima strategin har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram förslag på indikatorer för att följa upp arbetet med den maritima s

Efter att den nationella godstransportstrategin presenterades i början av sommaren uppdrar regeringen nu olika myndigheter att sätta igång arbetet

I en ny storsatsning på fossilfria godstransporter satsar Trafikverket 290 miljoner SEK på forskningsprogrammet Triple F (Fossil Free Freight).

Photo: Shutterstock.com

Professor Johan Woxenius och Lighthouse postdoktor Anastasia Christodoulou, båda vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, är gästredaktörer

I början av sommaren presenterade Helong Wang på Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, sin lic-avhandling “Department of Mechanics and Mariti