Nyheter

Photo: Shutterstock

Även i framtiden kommer sjömansyrket ha en stor betydelse för sjöfarten även om sjöfarten blir mer automatiserad.

Förra veckan diskuterades smarta fartyg i Sveriges Radios program Vetandets värld.

Photo credit: Port of Gothenburg

Hamnkonflikten vid APM Terminals i Göteborg är unik i sitt slag och kan ge oåterkalleliga skador.

Photo: Prioryman, CC BY 3.0 (Wikimedia Commons)

Hur jobbar olika städer med vattenburen kollektivtrafik? Och vad gör trafiken framgångsrik?

Myndigheten Trafikanalys får i uppdrag att analysera om omlastningspeng skulle kunna vara ett alternativ för att främja transportupplägg som inklud