Nyheter

Den 1:a november blir Lars Nicklason kommunikationsansvarig på Lighthouse.

Foto: Shutterstock

Den globala sjöfarten växer snabbare än vad den gjort de senaste fem åren med en tillväxt på fyra procent 2017, visar en ny rapport från FN-organet

Vattenburen kollektivtrafik är den kollektivtrafiksform som ökar mest i Sveriges två största städer. Ändå går det trögt.

Efter ett år på tre olika maritima arbetsplatser börjar Lighthousetraineen Claes Tretow i dagarna sin anställning på Stena Teknik.

Port CDM som är en del av projektet Sea Traffic Managment, STM, har i ett nytt konceptutkast beskrivit hur tekniken kan användas för att hantera pr

Foto: Göteborgs Hamn

Samarbete, innovativa system och delade resurser kan leda till ett bättre utnyttjande av närsjöfart och leda till ökad intermodalitet.