Nyheter

Det är svårt att öva på olyckor. Dessutom farligt.

Här kan du se seminariet om smarta fartyg, automatisering och digitalisering som hölls den 12 december.

Enligt tidigare forskning kan det vara bra för aktörer som vill bli mer energieffektiva att samarbeta med andra i frågan.

Inga nya mätsensorer behöver installeras.