Nyheter

I förra veckan valdes Lighthouse in i Waterborne – EU:s teknikplattform för sjöfart och maritima frågor.

Hon är expert på marina bränslen, men har ingen aning om vilket som kommer att gälla i framtiden.

Införandet av smarta fartyg och ny teknik kan minska den globala efterfrågan på sjöman som arbetar efter dagens teknik med 22 procent fram till 204

Årets Transportforum har lockat över 1600 deltagare till Linköping för att, under ledorden elektrifiering och hållbarhet, diskutera vad som är nytt

Med en bättre utnyttjad kapacitet skulle energiåtgången i containertrafiken mellan Göteborg och Rotterdam till exempel kunna minskas med 19 procent