Nyheter

Fördubblat anslag till sjöfarten, men inte mer pengar till transportområdena i stort.

Regeringen har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att nästan fördubbla stödet till forskning och innovation på sjöfartsområdet – från nuvarande

Trots att det finns en politisk vilja att flytta mer gods från land till sjö prioriteras fortfarande lastbilen. Varför?

I februari presenterade Business Region Göteborg en kartläggning som visade att den västsvenska sjöfartsnäringen halkat efter andra europeiska länd

"Under lång tid har staten satsat alldeles för lite pengar på forskning inom Sjöfarten" och "Det här är oerhört viktigt för hela Branschen".

Klimatpolitiska rådets rapport drar slutsatsen att utsläppsminskningen tappat fart och att Sverige inte kommer att nå uppsatta klimatmål.

Osynlig, sluten och trög. Eller?