Nyheter

Det räcker inte med nya bränslen, naturens krafter måste också användas om målet om fossilfri sjöfart ska uppnås. Och då är det vind som gäller.

Östersjön har en historia av handel. Sedan kalla kriget har positionen åter stärkts.

Sjöfarten transporterar 90 % av alla våra varor och 30 miljoner passagerare per år. Hur vi kan skapa en hållbar och konkurrenskraftig sjöfart?

Hur säkerställer man kompetensförsörjningen och vad står högst på agendan för framtidens och dagens makthavare?

Sjöfartsbranschen står inför stora utmaningar vad gäller den framtida kompetensförsörjningen.

Smarta fartyg är inte längre science fiction. Det är verklighet. Se seminariet från Almedalen som tar upp det senaste inom området.

Vi har en åldrande isbrytarflotta i Sverige som behöver bytas ut.

De svenska statsisbrytarna lever på lånad tid och behöver ersättas. Hur ser framtidens behov av nya isbrytare ut och hur ska de finansieras?

Kl 11.00 drar den sjöfartspolitiska debatten igång i Almedalen. Lighthouse streamar.

En stor majoritet av Sveriges utrikeshandel passerar en hamn och de svenska hamnarna utgör viktiga logistiknav som möjliggör omlastning mellan de o

Miljövänligare bränslen och optimerade fartyg diskuteras ofta, men vilken roll kan hamnen spela?

Sjöfarten är en mycket viktig del av svenska transportnäringen. Den väntas öka samtidigt som dess klimatpåverkan behöver minska.

Här kan du se Sjöfartsverkets almedalsseminarium Hur gör vi Sjöfarten mer miljövänlig? där Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman medverkar.