Nyheter

Den tredje och skarpa fasen av DenCity är igång.

Det skulle inte bara minska utsläppen i våra storstäder – det skulle också sänka buller och minska trängsel.

När framtidens sjöfarts utbildningar diskuterades i Kalmar gick det hett till.

Här kan du se seminariet Smarta sjömän - vilken kompetens behöver framtidens sjöfart? med start 10.30, tisdag 17 september.

Tre dagar med rekrytering, business och nätverkande är över för denna gång.

Samtidtidigt som 2 000 skolungdomar skeppats ut till Donsö för att få klämma och känna på sjöfarten hölls en pressträff med utbildningsminister Ann

Vad lägger vi i begreppet hållbar sjöfart? Mest miljö- och klimataspekter, tror Cecilia Österman, forskare vid Linnéuniversitet.