Nyheter

Hamnverksamhet är främst en kommunal angelägenhet och behandlas inte som en tydlig del i det nationella transportsystemet.

Deprimerade sjömän har i alla tider gått under radarn.

Transportköpare prioriterar fortfarande lastbilen. Kollektivtrafiken buss och andra färdmedel på land.

Här kan du se seminariet Inland and coastal shipping - What's on? med start 10.00, tisdag 15 oktober.

Vad betyder hamnstatskontrollerna för sjöfartens miljöpåverkan? Kan de förbättras och på sikt ge svenska rederier en konkurrensfördel?

Påväxtbekämpning på fartyg är nödvändigt för att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Det är ett herrans liv under vattenytan och den största källan till oljud som stör marint liv är sjöfarten.