Nyheter

Män under 46 år och som jobbar på däck eller i maskin löper en ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom och nästan en dubblerad risk att dö i stroke jä

Tre företag, tre olika organisationskulturer och tre veckor i Kina.

Sjöfarten kan vara ett transportsätt med liten miljöpåverkan.

Det har länge funnits en politisk vilja att flytta över godstransporter till sjöfarten.