Nyheter

Investeringar i hållbar teknik skulle inte bara minska sjöfartens koldioxidutsläpp. Det skulle också öka dess vinster.

Driva tankfartyg på biobränslen? Då krävs att redare och lastägare samarbetar, delar på kostnader och väljer rätt bränsle.

Sjöfartens utsläpp av giftiga ämnen och bidrag till övergödningen i Östersjön beräknas kosta flera miljarder om året.

Om allt gods som körs på väg genom Skåne istället transporteras på sjön skulle mellan 4 och 11 procent av koldioxidutsläppen från tunga transporter

En person omkom till följd av olycka inom den svenska yrkessjöfarten förra året. Totalt omkom 10 sjömän förra decenniet.

Färre olyckor, större effektivitet och mindre miljöpåverkan.