Nyheter

En optimerad skrovkonstruktion kan minska utsläppet av växthusgaser med upp till 20 procent. Men hur görs det bäst?

Klimatnyttan med att köra fartyg på naturgas är obefintlig, larmade en rapport med påföljande nyhetsartiklar nyligen. Sant eller falskt?

Oljan är inte bara ett stort klimathot – den dödar också fler människor än vad förnybara bränslen, naturgas och kärnkraft gör tillsammans.

Ammoniak har på senare tid seglat upp som den kanske hetaste kandidaten att bli framtidens marina bränsle.

Lighthouse och Trafikverket bildade i höstas en referensgrupp för att bli så bra som möjligt på att tillvarata svenska sjöfartsintressen och FoI-be