Nyheter

Förra fredagen tog hon sig an uppdraget.

… Johan Woxenius, professor i företagsekonomi och medlem av Lighthouse programkommitté.

Med anledning av den snabbt föränderliga och osäkra samhällssituation som råder kommer inte branschprogrammet Hållbar sjöfarts årskonferens

De minskar bränsleförbrukningen, sparar miljön och håller längre.

Styrmedlen och åtgärderna är för få för att minska sjöfartens klimatpåverkan. Regeringen måste få fram nya.

Enligt en ny rapport från brittiska Royal society kan ammoniak göra sjöfarten klimatneutral. Men först måste bränslet bli mer som hulken.

Lighthouse har nu drivit Trafikverkets branschprogram ett år och den 31 mars arrangeras årskonferensen Hållbar sjöfart seglar vidare på Li