Nyheter

Lighthouse har tilldelats ytterligare 1,5 miljoner kronor om året i tre år för att driva Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart.

Den stora uppmärksamhet som sjöfarten fick i svensk dagspress under mars månad till följd av coronakrisens konsekvenser verkar ha lagt sig.

De svenska klimatmålen kommer inte att nås med dagens styrmedel, inte ens om sjöfarten integreras i EU:s handelssystem med utsläppsrätter eller om

Varsel, nedlagda linjer, krav på åtgärder för att hålla trafiken vid liv.