Nyheter

Det är inte fartyg från svartlistade länder utan de från vitlistade som belastar havsmiljön i Östersjön mest.

Nästan hälften tror inte att de har någon möjlighet att fortsätta göra investeringar för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Trenden med digitalisering, automatisering och elektrifiering skapar stort tryck på små- och medelstora hamnar.

Mycket tyder på att ljudnivån under vattenytan i hamnar karaktäriseras av en jämn matta med fartygsbuller kryddat med kortvariga mycket starka ljud

Kostnaden ser inte ut att vara problemet när elfärjor ska fasas in i kollektivtrafik. Tvärtom kan det finnas pengar att spara.

En merkostnad på mellan 0,2 miljarder euro och 12,5 miljarder euro om året.