Nyheter

Idag firas sjöfolkets dag världen över.

Under våren har de trillat in – resultaten från första årets förstudier inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver.

Trender vill peka på en ökad koncentration till de stora hamnarna.

Sjöfarten kan inte vänta på nya och mer effektiva fartyg. Något måste göras åt den befintliga flottan om vi ska nå Parisavtalets mål.

Sjöfarten släpper ut 138 miljoner ton koldioxid om året i Europa.

Så sent som i maj presenterade Lighthouse en förstudie om hur sjöfarten skulle påverkas av en inkludering i EU:s handel med utsläppsrätter.