Nyheter

Alla är överens om att det är viktigt och många aktörer har det inpräntat i policydokument.

Sjöfartens totala utsläpp av växthusgaser har ökat med 10 procent mellan 2012 och 2018.

Stiftelsen Sveriges sjömanshus har beviljat 250 000 kr för ett fotografiskt projekt som ska utmynna i både konstnärligt utställningsmaterial och en

De styrmedel som krävs för att nå klimatmålen på sjöfartsområdet utmanar kraftigt möjligheterna att nå en överflyttning av gods från väg till sjöfa