Nyheter

Växla över till alternativa bränslen med mindre svavelutsläpp eller gör betydande investeringar som möjliggör nollutsläpp av skrubbervatten.

Mellan 5 och 18 procent av vägtransportarbetet hade kunnat gå på sjö, men en överflyttning försvåras av att de ekonomiska styrmedel som krävs behöv

Lighthousemedlemmarna Wallenius Marine, KTH och SSPA samarbetar sedan ett par år i projektet wPCC (wind Powered Car Carrier).

Det går att spara bränsle, men vid fartsänkningar långt under fartygs optimala hastighet riskerar bränsleåtgången att öka.

Skeppsbyggnadsingenjör Per Fagerlund har avlidit vid en ålder av 80 år.