Nyheter

Den 21 oktober intervjuades Cecilia Österman, forskare på Linnéuniversitetet, om systematiskt arbetsmiljöarbete på AFA Försäkrings FoU-dag.

Helheten är större än summan av delarna.

Vätgas har på senare tid seglat upp som en het kandidat till framtidens marina bränsle, men nu spås användningen bli begränsad.

Ammoniak? Potentialen finns. Fartregleringar? Knappast. Scrubbers? Njae.

Katalysatorer skulle kunna rena LNG-motorers metanutsläpp.

Det har krävts två webinarier för att presentera all forskning som gjorts inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver.

På världssjöfartens dag pratade Åsa Burman om hur det står till med hållbarhetsarbetet inom sjöfarten.