Nyheter

Sjöfarten har aldrig varit så konstruktiv och samarbetspräglad som under coronapandemin.

Förra året hajpades ammoniak, i år gäller vätgas. Vad styr trenderna kring framtidens marina bränslen?

En ny rapport från International Transport Forum visar på hur de nordiska länderna leder utvecklingen mot en renare och fossilfri sjöfart.

Det finns inga fungerande alternativa bränslen ännu. Och det är dyrt att utveckla dem.

Solceller producerar billig el och vindkraften är på frammarsch.

LNG och biobränslen till en början, medan vätgas och bränsleceller tar över på längre sikt.