Nyheter

Efter hårda förhandlingar kom EU-ländernas stats- och regeringschefer i förra veckan överens att utsläppen av växthusgaser ska minskas med minst 55

Vätgas, ammoniak, metanol eller el?  Se vårt webinar från den 15 december och hör det senaste om vilka bränslen som sjöfarten kan komma att använda

Sjöfarten är en av de branscher som drabbats hårdast av coronapandemin. Men omvärlden blundar.

Regeringen har gett Miljömålsberedningen i tilläggsuppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska Sveriges klimatpåverkan från konsumtion.