Nyheter

I takt med transporterna ökar finns ett behov av att flytta över gods från land till sjö. Vad ställer det för krav på hamnarna?

Under 2020 förlorade uppemot två tusen personer jobbet när den svenska sjöfarten tappade drygt 60 procent av passagerarna.

I veckan lämnade miljömålsberedningen över sitt betänkande till regeringen med cirka 100 förslag på hur haven ska skyddas.

Intresset för det växer, men kollektivtrafik på vatten är förknippat med stora utmaningar – inte minst vad gäller teknik men också regelverk och sy

På trettondagsafton intervjuades Åsa Burman i Ekospecial om fossilfria bränslen för sjöfarten och hur de kan produceras.