Nyheter

Coronapandemin har slagit hårt mot sjöfarten på många sätt, men i Transportstyrelsens nya rapport om dess effekter finns också en ljusglimt – arbet

Utvecklingen mot framtidens smarta fartyg går snabbt, ja såpass att tekniken lätt kan springa förbi lagar och regler och hamna offside.

Wallenius Wilhelmsen ska beställa en vinddriven bilfraktare som ska vara i trafik 2025.

I takt med att transporterna med farligt gods ökar i världen, ökar också risken för olyckor, framförallt bränder.

I dagsläget bör Sjöfartsverket satsa på HVO för att göra sin flotta fossilfri. Det visar en ny rapport från myndigheten.