Nyheter

Idag överlämnades den nationella agendan för sjöfartsforskning och -innovation till näringsminister Ibrahim Baylan.

Trots pandemi har FoI-programmet Hållbar sjöfart, som Lighthouse driver för Trafikverket rullat på ytterligare ett år, och den 17 mars presenterade

Fartygen blir allt smartare. Nu kan de ge befälhavare och navigatörer förslag på hur olika knepiga trafiksituationer ska lösas.

Sjöfartens utsläpp i Östersjön beräknas kosta 30 miljarder om året.

Med hjälp av digitalisering kan effektiviteten, säkerheten och hållbarheten förbättras inom sjöfarten.

Vindförhållanden varierar.