Nyheter

Vi har flera förslag på hur vi ska få ett effektivt innovationssystem som gör svensk sjöfart konkurrenskraftig och fossilfri samt svensk marintekni

Möjligheten att få testa på olika jobb lockade.

Samtidigt som USA uppmanar IMO att ändra sitt utsläppsmål till att vara absolut noll år 2050 släpper Världsbanken tre rapporter om vägen till en fo

Fokuseringen på ökad digitalisering och minskade koldioxidutsläpp skapar nya säkerhetsrisker inom sjöfarten.

Nu på måndag den 19 april medverkar Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse, samt Erik Froste, rederichef på Färjerederiet i ett direktsänt samta

NRIA Sjöfart 2021 handlar om framtiden för en näring som omsätter 85 miljarder kronor om året och som sysselsätter 100 000 svenskar inom rederier,

Sjöfart är det mest klimateffektiva sättet att frakta gods på, medan järnvägen är mest klimateffektiv för passagerartransporter.

Tidigare forskning har visat att kollektivtrafik på vatten kan minska både klimatavtryck och trängsel i städer.