Nyheter

NRIA Sjöfart 2021 handlar om framtiden för en näring som omsätter 85 miljarder kronor om året och som sysselsätter 100 000 svenskar inom rederier,

Sjöfart är det mest klimateffektiva sättet att frakta gods på, medan järnvägen är mest klimateffektiv för passagerartransporter.

Tidigare forskning har visat att kollektivtrafik på vatten kan minska både klimatavtryck och trängsel i städer.