Externa utlysningar

Deadline: 
2020-08-21

Du som har en innovation eller forskar på områden som hjälper utvecklingen av det svenska sjötransportsystemet är välkommen att söka stöd för forsknings- och innovationsprojekt.

Deadline: 
2020-09-11

Vill du ansöka om finansiering till ditt projekt från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Ansökningsomgång 2020:2 öppnar 10 augusti och stänger den 11 september.

Deadline: 
2020-09-16

Det är nu bara tio år kvar tills vi ska ha nått de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Alla världens länder måste bidra till omställning och det internationella samarbetet måste öka forskare emellan. I samarbete med andra forskningsfinansiärer utlyser Formas medel för nätverkande i syfte att uppmuntra till ny samverkan, så att forskningen kommer snabbare till nytta och bidrar till att de globala målen nås.

Deadline: 
2020-10-15

Med det här erbjudandet vill vi initiera genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt (FoI-projekt) i branschöverskridande samverkan. Projekten ska generera kunskap i form av nya lösningar, nya metoder, nya demonstratorer och ny kompetens inom alla områden där lättvikt är av intresse. Detta ska leda till ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft inom svensk lättviktsteknik.

Deadline: 
2020-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

The Nippon Foundation invites applications for its grants for maritime and ship-related projects. These support ocean-related projects.

Deadline: 
2020-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

Lloyds fund both fundamental, low-TRL (technology readiness level) research and more applied technology development.

Deadline: 
2020-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

The Nippon Foundation is an independent, non-profit, grant-making organization founded in 1962. It was established by legislation for the purpose of carrying out philanthropic activities using revenue from motorboat racing.

Deadline: 
2020-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

Trafikkverket finansierar forskning och innovation inom sjöfarten, främst genom sin sjöfartsportfölj men även andra forskningsportföljer kan vara aktuella - tex Planera

Under 2020 finns fyra ansökningsdatum: 28 februari, 30 april, 30 augusti och 31 oktober.

Deadline: 
2020-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stimulera ungdom och vuxna inom det område i Västsverige, vilket utgör verksamhetsområde för Västra Sveriges Redarekrets enligt dess vid varje tillfälle gällande stadgar, till undervisning och utbildning inom sjöfartsnäringen samt till forskning inom sjöfarten genom utbetalning av årliga bidrag.

Deadline: 
2021-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

Interreg tar löpande emot och behandlar ansökningar om förprojekt, med undantag för sommarhalvåret då behandlingstiden är något längre. Ansökningar om förprojekt som lämnas i direkt anslutning till eller under ansökningsomgångar för projekt behandlas först när utvärderingsperioden för dessa större projekt är avslutad.