Externa utlysningar

Deadline: 
2020-10-28

The call for proposals within NMTEP covers energy use in maritime operations as well as possible policy frameworks that can aid decarbonisation of the Nordic maritime sector.
Applicants for this call will be required to include at least one industrial/commercial actor that will increase the likelihood of early implementation of new technologies and approaches. The proposed projects should involve industrial actors with the intention of delivering mature solutions with significant impact. Multidisciplinary approaches are encouraged, addressing technical, economical, regulatory and environmental aspects.

Deadline: 
2020-10-29

Key elements of the first call for proposals for large-scale projects:

Size: EUR 1 billion + EUR 8 million for project development assistance
Open to large-scale projects from all eligible sectors – energy-intensive industries, including CCUS, renewable energy, energy storage, substitute products and cross-cutting projects
Beneficiaries: single applicants (companies) or consortia
Form of support: grant, maximum size per project of up to 60% of the additional costs linked to the innovative low-carbon technology applied.

Deadline: 
2021-01-26

Fram till den 26 januari pågår en utlysning inom EU Green deal (Europeiska gröna given). Utlysningarna är tvärvetenskapliga och vissa av områdena är relevanta för sjöfarten. Utlysningarna ingår i den nuvarande programperioden för Horisont 2020.

Deadline: 
2021-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

The Nippon Foundation invites applications for its grants for maritime and ship-related projects. These support ocean-related projects.

Deadline: 
2021-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

Interreg tar löpande emot och behandlar ansökningar om förprojekt, med undantag för sommarhalvåret då behandlingstiden är något längre. Ansökningar om förprojekt som lämnas i direkt anslutning till eller under ansökningsomgångar för projekt behandlas först när utvärderingsperioden för dessa större projekt är avslutad.

Deadline: 
2021-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

Lloyds fund both fundamental, low-TRL (technology readiness level) research and more applied technology development.

Deadline: 
2021-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

The Nippon Foundation is an independent, non-profit, grant-making organization founded in 1962. It was established by legislation for the purpose of carrying out philanthropic activities using revenue from motorboat racing.

Deadline: 
2021-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

Trafikkverket finansierar forskning och innovation inom sjöfarten, främst genom sin sjöfartsportfölj men även andra forskningsportföljer kan vara aktuella - tex Planera

Under 2020 finns fyra ansökningsdatum: 28 februari, 30 april, 30 augusti och 31 oktober.

Deadline: 
2021-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stimulera ungdom och vuxna inom det område i Västsverige, vilket utgör verksamhetsområde för Västra Sveriges Redarekrets enligt dess vid varje tillfälle gällande stadgar, till undervisning och utbildning inom sjöfartsnäringen samt till forskning inom sjöfarten genom utbetalning av årliga bidrag.