Dags att lämna in projektförslag!

Har du en idé som bidrar till att skapa en konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfartssektor med god arbetsmiljö? Fram till 18 maj kan du lämna in ditt projektförslag inför det tredje året av branschprogrammet Hållbar sjöfart, som Lighthouse driver på uppdrag av Trafikverket.


De två första årens projekt har en hyfsad spridning inom Hållbar sjöfarts tematiska områden: Fartygsdesign, framdrivning och handhavande, Maritimt arbetsliv, Effektiva transportsystem, styrmedel och affärsmodeller samt Digitalisering och automatisering.

Inför 2021 välkomnar vi projektförslag inom samtliga tematiska områden. Dessa kan med fördel vara fortsättning på redan pågående projekt inom ramen för Hållbar sjöfart. Vi välkomnar speciellt förslag inom Maritimt arbetsliv, detta då det finns färre pågående och avslutade projekt inom detta område.

Då fler forskningsprojekt än innovationsprojekt har påbörjats under de två första åren av programmet, ser vi gärna också ökat fokus på innovationsprojekt bland projektförslagen.

Vi tänker oss att projektförslagen är på max tre sidor och mallen nedan ska användas. Krav och bedömningskriterier för projekt inom Hållbar sjöfart finns beskrivna i bilagan nedan. Det är alltså ingen projektansökan det handlar om utan en presentation av en idé som ni vill utveckla tillsammans med andra aktörer inom Lighthouse. (Om ni redan har en färdig projektansökan så föreslår vi att ni skickar den direkt till Trafikverkets sjöfartsportfölj eller till någon annan forskningsfinansiär.)

Den ledande utförande parten ska vara medlem i Lighthouse, se här för kontaktuppgifter, men andra aktörer är välkomna att lämna projektförslag och delta i projekten.

Sista dagen att lämna in projektförslag är 18 maj, per mail till branschprogram [at] lighthouse.nu
Har ni frågor kan dessa också skickas hit. Återkoppling lämnas till förslagsställaren senast 22 juni.

För projektförslag som prioriteras för fortsatt utvärdering ska kompletterat förslag lämnas in senast den 14 augusti.