Projektförslag Hållbar sjöfart 2022

Nu pågår utvärdering, prioritering och avstämning av inlämnade projektförslag inför det fjärde året av branschprogrammet Hållbar sjöfart, som Lighthouse driver på uppdrag av Trafikverket. Programmet har som övergripande målsättning att skapa en internationellt konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfartssektor med god arbetsmiljö. Mer information om programmet hittas här.


Inför 2022 har vi välkomnat projektförslag inom samtliga tematiska områden - Fartygsdesign, framdrivning och handhavande, Maritimt arbetsliv, Effektiva transportsystem, styrmedel och affärsmodeller samt Digitalisering och automatisering. För mer info om tematiska områden, se här.
Programmet innehåller idag projekt inom samtliga projekttyper: förstudier, forskningsprojekt och innovationsprojekt. 

Tidplan för förslagsprocessen är:
15 maj - sista dagen för inlämning av projektförslag i Word-format, per mail till branschprogram [at] lighthouse.nu
7 juni - återkoppling lämnas till förslagsställaren senast denna dag
15 augusti - sista dagen för inlämning av komplett projektbeskrivning i Word-format, per mail till branschprogram [at] lighthouse.nu
15 oktober - slutligt beslut om vilka projekt som kommer att genomföras inom Hållbar sjöfart 2022 lämnas senast denna dag