Temaområden

Hållbar sjöfart inriktar sig på följande fyra tematiska områden för att bidra till att uppnå en hållbar sjöfart:
• Fartygsdesign, framdrivning och handhavande
• Maritimt arbetsliv
• Effektiva transportsystem, styrmedel och affärsmodeller
• Digitalisering och automatisering