Konsten att dela information |

Det erfarna sjöbefälets roll i en alltmer digitaliserad sjöfart betonades på en internationell hamnkaptenskonferens i Göteborg.

Date: 
tis, 02 jul 2019 - 15:16