Stor satsing på infrastruktur for havnæringene

Forskningsrådet har tildelt 1 milliard til nasjonal forskningsinfrastruktur. OceanLab er en av prosjektene som er prioritert.

Date: 
tis, 10 sep 2019 - 22:19