Trycksaker/Printed matter

Lighthouse rapporter/ förstudier och broschyrer.

 

Lighthouse reports/ pre-studies and brochures.

Rapporter/Reports

Kartläggning av nordisk sjöfartsFoI/ 
Nordic maritime research, innovation, development and demonstration 2015 - 2016 (SWE)

 

 

Förstudier

Autonom säkerhet för fartyg - digitaliseringens möjligheter för ökad säkerhet/ Autonomous safety on vessels (ENG)

 

 

Beräkning av transportarbete och emissioner i MRV/ Calculation of transport work and emissions in MRV (ENG)

 

 

Consequences of speed reductions for ships (ENG)

 

 

 

Dynamisk dimensionering av fartyg/ Dynamic design of ships (ENG)

 

 

Förbättrade prestandaprognoser och driftsoptimering av fartyg/ Improved performance forecasting and optimisation of ship operation (SWE)

 

 

Grön sjötransport – förutsättningar för konceptet “grön frakt”-tjänster på sjön/ Low carbon marine freight - the possibility to introduce biobased fuels as marine fuels (ENG)

 

 

Gaps in Regulations, Pedagogic Needs and Human/ Automation Interactions in the Shipping Industry (ENG)

 

 

Hållbarhetsklassificering för fartyg/ Sustainability classification for vessels (ENG)

 

 

Including maritime transport in the EU Emission Trading System – addressing design and impacts (ENG)

 

 

 

Kompetensförsörjning inom den maritima näringen/ Competence provision in the maritime industry (SWE)

 
 

Maritim elektrifiering - behov och möjligheter/ Maritime electrification - needs and opportunities (SWE)

 

 

 

On the potential of a ammonia as fuel for shipping

 

 

 

Positionering av fordon ombord RoRo-fartyg/In-door positioning of RoRo-vessels (ENG)

 

 

Vattenvägen – den intermodala pusselbiten till resurseffektiva regional- och tätortstransporter/The waterway - the intermodal piece to resource efficient regional and urban transport (SWE)

 

Vattenvägen – den intermodala pusselbiten del 2, kommentarer kring sjöfarten i infrastrukturplanering/ The Waterway- part 2 (SWE)

 

 

 

VR till sjöss/ VR at sea (SWE)