Möt Lighthouse postdoktorer på KTH:s Marinteknikdagar

Den 7-8 juni håller KTH sina årliga Marinteknikdagar med studentkonferens, företagsmässa och mingel. I samband med dagarna kommer även Lighthouse postdoktorer att presentera sin forskning.

Photo: I99pema, CC BY-SA 3.0

Lighthouse postdoktorprogram lanserades förra året och under vinterhalvåret har en rekryteringsprocess lett fram till att fem postdoktorer fördelade på fyra olika lärosäten har anställts.

Postdoktorerna och deras forskningsområden är:

  • Ruihu Lu - Marin teknik med inriktning vindassisterad framdrivning av handelsfartyg (Chalmers)
  • Michael Tanko - Waterborne Urban Mobility (KTH)
  • Carl Sandberg - Maritime science with emphasis on leadership and sustainable working life in shipping (Linnéuniversitetet)
  • Anastasia Christodoulou - Efterfrågeaspekter på RoRo-sjöfart (Göteborgs Universitet, Handelshögskolan)
  • Marta Gonzalez-Aregall - Miljöstyrande avgiftssystem och incitamentsstrukturer för hamnar (Göteborgs Universitet, Handelshögskolan)

Under året kommer postdoktorerna att presenteras närmare på Lighthouse hemsida men första chansen att träffa dem blir i Stockholm.

Preliminärt program för Marinteknikdagarna

7 June:
09.15 High speed craft
11.00 Lightweight structures
13.30 Design
15.30 Future research by Lighthouse postdocs
17.30 Maritime Expo

8 June:
09.15 The new and the novel
11.00 Applied aero & hydromechanics
​13.30 Experimental studies
15.30 Underwater technology
17.30 Conference Dinner

Plats: Oscars Backe 14 sal E3 (Mitt emot biblioteket, ingång vid Borggården)